ANUNT VANZARE 3957 / 02.10.2023

Serviciul Public Ecologie, Peisagistica si Salubrizare Urbana Tg.Mures scoate la vanzare 350 mc deseuri de lemn provenite din toaletarea arbustilor ornamentali de pe raza municipiului Tg.Mures (crengi, frunze acumulate in ultimul an de activitate).

Societatile interesate pentru achizitionarea acestor deseuri si care detin utilajele necesare pentru tocarea, incarcarea, curatarea rampei de depozitare si transport a acestora, pot depune oferta la sediul institutiei din Tg.Mures, str. Prutului nr. 29, jud. Mures, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.