CONTRACTE INCHEIATE LA NIVELUL SERVICIULUI IN ANUL