ANUNȚ EXPLOATARE FOND FORESTIER PLATOU CORNEȘTI TÂRGU MUREȘ

            Prin prezenta vă comunicăm că Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, este împuternicit cu derularea contractului de prestări silvice în fondul forestier al Municipiului Târgu Mureș.

            Prin urmare vă informăm că în data de 21.02.2024 sau obținut autorizațiile de exploatare cu nr. A240016300045 și nr. A240016300046 eliberate de Ocolul Silvic Târgu Mureș.

            Pentru a obține autorizațiile anterior menționate s-au obținut avizul de la A.N.A.N.P cu nr. 125 ST-MS din 20.10.2023, Decizia Etapei de încadrare nr. 10814 din 24.10. 2023 emisă de Agenția Pentru Protecția Mediului Mureș, Ordin pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Municipiului Târgu Mureș, Unitatea de Producție I Târgu Mureș, Județul Mureș emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, publicat în Monitor Oficial Al României cu nr. 141/20.02.2024.

            Astfel, începând de marți, 27 februarie 2024, încep lucrările de exploatare a copacilor cu probleme de pe Platoul Cornești. Se va interveni doar asupra arborilor care prezintă un pericol pentru siguranța cetățenilor. Arborii care urmează să fie tăiați vor fi marcați de specialiști, iar zona lucrărilor va fi semnalizată corespunzător.

            Îi rugăm pe vizitatorii Platoului și cei care aleargă în zonă să respecte semnele de avertizare și să evite zonele în care se desfășoară intervențiile.