Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană

Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș.