cropped-cropped-Logo-modif.png

ANUNȚ EXPLOATARE FOND FORESTIER PLATOU CORNEȘTI TÂRGU MUREȘ

            Prin prezenta vă comunicăm că Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, este împuternicit cu derularea contractului de prestări silvice în fondul forestier al Municipiului Târgu Mureș.             Prin urmare vă informăm că în data de 21.02.2024 sau obținut autorizațiile de exploatare cu nr. A240016300045 și nr. A240016300046 eliberate de Ocolul Silvic Târgu Mureș. Read More

cropped-cropped-Logo-modif.png

ANUNT

Anunt vanzare deseuri metalice nr. 4213/16.10.2023 Serviciul Public Ecologie, Peisagistică si Salubrizare Urbană Tg. Mures scoate la vanzare deseuri de metal (profile metalice) rezultate din dezafectarea unor sere de flori cu o suprafata totala de 2.845 m2, cantarirea materialului rezultat urmand a se efectua in momentul receptionarii acestuia de catre cumparator. Societatile interesate pentru achizitionarea Read More

cropped-cropped-Logo-modif.png

ANUNT VANZARE 3957 / 02.10.2023

Serviciul Public Ecologie, Peisagistica si Salubrizare Urbana Tg.Mures scoate la vanzare 350 mc deseuri de lemn provenite din toaletarea arbustilor ornamentali de pe raza municipiului Tg.Mures (crengi, frunze acumulate in ultimul an de activitate). Societatile interesate pentru achizitionarea acestor deseuri si care detin utilajele necesare pentru tocarea, incarcarea, curatarea rampei de depozitare si transport a Read More

cropped-cropped-Logo-modif.png

SOLICITARE OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Primaria Municipiului Targu-Mures anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures a Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Municipiului Targu Mures din jud. Mures, in vederea obtinerii Avizului de mediu.Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet:http://apmms.anpm.ro  pana la data de 11.08.2023. Sugestii/observatii pot fi depuse Read More

cropped-cropped-Logo-modif.png

SOLICITARE OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Primaria Municipiului Targu-Mures anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures a Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Municipiului Targu Mures din jud. Mures, in vederea obtinerii Avizului de mediu.Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet:http://apmms.anpm.ro  pana la data de 08.08.2023. Sugestii/observatii pot fi depuse Read More

cropped-cropped-Logo-modif.png

ANUNT CONFORM OUG 34/2023 PROCEDURA CONCURS

Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană Tg Mureș, în conformitate cu Art. IV, alin. (7) din OUG nr. 34/12.05.2023, anunță că, pentru posturile pentru care s-au afișat rezultatele selecției de dosare anterior intrării în vigoare a prezentei OUG, respectând prevederile aliniatului (6), continuă probele de concurs, conform calendarului afișat în anunțurile de publicare ale Read More

cropped-cropped-Logo-modif.png

SOLICITARE OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE MEDIU

”Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană cu sediul în loc. Tg-Mureș, Str. Prutului. Nr. 29 anunță depunerea documentației la agenția de Protecție a Mediului Mureș întocmită conform ORD.1798/2007 al MMDD, în vederea obținerii Autorizației de mediu pentru obiectivul ”tratarea de materiale organice” pe amplasamentul din loc. Târgu Mureș, Str. Prutului, nr. 29. Activitatea constă Read More

www.seretirgumures.ro-2

Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană

Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș.